TARPTAUTINIS CIRKO FESTIVALIS – KONKURSAS
 „CIRKO ŽIBURIAI-2016“
Kuriame gali dalyvauti vaikai ir jaunimas  nuo 7 iki 19 metų

 ŠAKIŲ JAUNIMO KŪRYBOS IR SPORTO CENTRE

2016 m. lapkričio 25-27 dienomis
 
NUOSTATAI
     Festivalio – konkurso “Cirko žiburiai”  tikslai - skatinti mėgėjiško cirko meno tradicijas, mėgėjiško cirko meno projektų sklaidą tarptautiniu lygmeniu, suburti bendrų interesų jaunimą turiningam ir ilgalaikiam bendravimui ir bendradarbiavimui, teigiamai motyvuoti jaunuosius cirko artistus tolimesniems pasiekimams cirko arenoje.

LAIKAS IR VIETA
     2016m. lapkričio 25-27 dienomis. Jaunimo kūrybos ir sporto centras. Šakiai. Lietuva.
25 d. 14 ir 18 val. Konkursiniai koncertai. 26 d. 15 val. - 27 d. 18 val. Apdovanojimai ir baigiamasis laureatų koncertas.

DALYVIAI
     Vaikų ir jaunimo mėgėjų cirko meno kolektyvai. Kolektyvo narių amžius 7 – 19 metų. Kolektyvo narių skaičius neturi viršyti trylikos, įskaitant vadovus.
     Festivalyje gali dalyvauti ir pavieniai mėgėjiško cirko atlikėjai.
     Paraiškas – anketas apie dalyvavimą festivalyje ir DVD su konkursinės programos įrašu atsiųsti organizatoriams iki 2016 m. rugsėjo 10 d. Organizatoriai iki rugsėjo 20 d. pateiks atsakymą dėl dalyvavimo festivalyje ir išsiųs kvietimus kolektyvams ir pavieniams atlikėjams.

REPERTUARAS
    Kolektyvas pristato 15 – 25 minučių cirko šou mini programą. Bendra programos trukmė negali viršyti 25 min. Pavieniai atlikėjai pristato iki 4 minučių trukmės cirko numerį. Cirko numeriai su dresuotais gyvūnais neleidžiami.

VERTINIMAS IR APDOVANOJIMAI
    Cirko  kolektyvų ir pavienių atlikėjų pasirodymus vertins profesionali komisija. 
    Pagrindiniai festivalio prizai (I - 300 eurų, II - 200 eurų, III - 100 eurų) komisijos vertinimu skiriamos už kolektyvo programos visumą, režisūrinį sumanymą ir sprendimą.
     Papildomi prizai pagal cirko žanrus atlikėjai bus vertinami dviejose amžiaus grupėse:
7 – 14 metų amžiaus grupė;
15 – 19 metų amžiaus grupė.
 
SAUGUMO REIKALAVIMAI
     Kolektyvo vadovas asmeniškai atsako už kolektyvo narių sveikatos ir gyvybės saugumą viso festivalio metu.
     Draudžiama atlikti cirko numerius naudojant atvirą ugnį, stiklo šukes ir kt., kas gali būti pavojinga atlikėjo sveikatai ir gyvybei.

    Organizatoriai suteiks. 3-jų parų nakvynę ir maitinimą festivalio dalyviams. Sporto centre bus įrengta cirko arena - skersmuo 9m., aukštis 10m. Profesionalią oro gimnastikos įrangą.